KICKS BRIGHTON KARATE TIMETABLE

PLEASE GO TO BRIGHTON DOJO TIMETABLE AS WE RE-OPEN OUR DOJO ON 01.08.20

  • JUNIOR KARATE IS ON MONDAY / THURSDAY  (TUESDAY ON ZOOM )
  •  ADULT KARATE MONDAY / THURSDAY / SUNDAY (SAT ON ZOOM)